• Black and White
  • ul. Kopernika 10A, 05-501 Piaseczno
*
*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elżbietę Schiffers prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą BLACK AND WHITE - PR I PROMOCJA ELŻBIETA SCHIFFERS pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika
10A, 05-501 Piaseczno, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 7731606815, REGON: 140774776 (dalej: „Administrator”) danych osobowych
przekazanych przeze mnie za pośrednictwem niniejszego formularza lub w innych przekazanych przeze
mnie dokumentach w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań
wynikających z przesłanego zapytania.