Black&White

Twój partner w biznesie.

Upraszczamy proces rekrutacji.
W codzienniej pracy stawiamy na relacje. Słuchamy potrzeb zarówno Klientów, jak i Kandydatów.
Działamy w sposób otwarty i uczciwy. Kierujemy się tradycyjnymi wartościami, które wyznaczają sposób prowadzenia naszej działalności.

Pasja, dynamizm i zaangażowanie pozwala nam odnosić sukcesy. 

Pozyskiwanie najlepszych talentów może być czasochłonnym, kosztownym i bardzo złożonym procesem. Ułatwiamy osiągnięcie celu, oferując usługi dostosowane do potrzeb Klienta.
Specjalizujemy się w rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla we wszystkich sektorach.O nas image

Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Schiffers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BLACK AND WHITE - PR I PROMOCJA ELŻBIETA SCHIFFERS pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 10A, 05-501 Piaseczno, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7731606815, REGON: 140774776, zwana dalej „Administratorem”.

Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) Kodeksu pracy w zw. z art. .6 ust.1 lit. c RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 Kodeksu pracy w związku z art.6 ust.1 lit. a RODO).

Jeżeli zaś jest Pani/Pan kandydatem na współpracownika na podstawie umowy prawa cywilnego informujemy, że podanie danych niezbędnych w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenia zgody będzie brak możliwości zawarcia umowy lub otrzymywania ofert zatrudnienia w przyszłości.


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, w tym:  - naszych współpracowników, a także podmiotów, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, w szczególności: IT, marketing, biuro rachunkowe, kancelaria prawna; - podmiotów uprawnionych przepisami prawa, w szczególności: - towarzystwom ubezpieczeniowym, - organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Państwa danych w związku z prowadzonym postępowaniem lub w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa; - podmiotów upoważnionych przez Panią/Pana; Na podstawie Pani/Pana zgody dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na zlecenie, których prowadzona jest rekrutacja, w której Pani/Pan bierze/chce wziąć udział. 

Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości.

W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc wiadomość na adres email: elzbietaschiffers@blackandwhite-rekrutacja.com
Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Osoba udostępniające dane osobowe w celu ich przetwarzania ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. 


Może Pani/Pan wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu jej wniesienia należy skontaktować się bezpośrednio z organem.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.KLAUZULA INFORMACYJNA 


Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Schiffers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BLACK AND WHITE - PR I PROMOCJA ELŻBIETA SCHIFFERS pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 10A, 05-501 Piaseczno, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7731606815, REGON: 140774776, zwana dalej „Administratorem”.
Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) Kodeksu pracy w zw. z art. .6 ust.1 lit. c RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 Kodeksu pracy w związku z art.6 ust.1 lit. a RODO).
Jeżeli zaś jest Pani/Pan kandydatem na współpracownika na podstawie umowy prawa cywilnego informujemy, że podanie danych niezbędnych w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenia zgody będzie brak możliwości zawarcia umowy lub otrzymywania ofert zatrudnienia w przyszłości.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, w tym:  - naszych współpracowników, a także podmiotów, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, w szczególności: IT, marketing, biuro rachunkowe, kancelaria prawna; - podmiotów uprawnionych przepisami prawa, w szczególności: - towarzystwom ubezpieczeniowym, - organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Państwa danych w związku z prowadzonym postępowaniem lub w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa; - podmiotów upoważnionych przez Panią/Pana; Na podstawie Pani/Pana zgody dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na zlecenie, których prowadzona jest rekrutacja, w której Pani/Pan bierze/chce wziąć udział. 

Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości.
W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc wiadomość na adres email: elzbietaschiffers@blackandwhite-rekrutacja.com 
Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Osoba udostępniające dane osobowe w celu ich przetwarzania ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Może Pani/Pan wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu jej wniesienia należy skontaktować się bezpośrednio z organem.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

  • Black and White
  • ul. Kopernika 10A, 05-501 Piaseczno
*
*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elżbietę Schiffers prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą BLACK AND WHITE - PR I PROMOCJA ELŻBIETA SCHIFFERS pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika
10A, 05-501 Piaseczno, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 7731606815, REGON: 140774776 (dalej: „Administrator”) danych osobowych
przekazanych przeze mnie za pośrednictwem niniejszego formularza lub w innych przekazanych przeze
mnie dokumentach w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań
wynikających z przesłanego zapytania.


Black&White zapewnia profesjonalną obsługę każdej rekrutacji od początku do końca. Skupiamy się na poznaniu potrzeb Klienta. Musimy być pewni, że umiejętności Kandydata spełniają wymagania Pracodawcy. 

Staramy się działać adekwatnie do oczekiwań Klienta, unikając nadmiernej ilości wysyłanych CV, a tym samym zapewniając sprawny proces wstępnej rekrutacji.

Wykorzystujemy niestandardowe metody HeadHunting, Direct Search, Executive Search aby znaleźć najlepszych Kandydatów.Nasz zespół image

Black&White to zespół konsultantów posiadający wiedzę i umiejętności pozwlające na prawidłowy dobór personelu. Mamy doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowych koorporacjach o światowym zasięgu,
jak i agencjach obsługująych takich Partnerów.

Gruntowne wykształcenie, zdobyta wiedza, doświadczenie oraz cechy charakteru pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Jesteśmy wyjątkowym doradcą, a słowa uznania naszych klientów są dla nas najlepszą nagrodą.